Erik Haugane ny administrerende direktør i SIVA

Styret i SIVA SF har ansatt Erik Haugane som ny administrerende direktør i SIVA SF. Erik Haugane er i dag administrerende direktør i Det norske oljeselskap ASA. Haugane har en allsidig bakgrunn fra både næringsliv, forskning og offentlig virksomhet. Han etterfølger Harald Kjelstad, som har vært administrerende direktør i SIVA i 25 år.

– Med Erik Haugane har vi fått en meget dyktig, handlekraftig og nyskapende leder. Han vil på en god måte kunne videreføre arven etter Harald Kjelstad, samtidig som han vil kunne tilføre SIVA og innovasjonsnettverkene nye og verdifulle impulser. Det sier Peter Arbo, styreleder i SIVA.

SIVA er et statlig selskap som har ansvar for nyskaping, næringsutvikling og tilretteleggende eierskap. SIVA har hovedkontor i Trondheim.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben. Jeg ser SIVA som et viktig redskap for næringsutvikling i hele landet, og det er noe jeg ønsker å bidra til, sier Erik Haugane.  Haugane tiltrer stillingen som administrerende direktør i SIVA 5. august 2013.

– Styret i SIVA ser fram til samarbeidet og en ny og spennende epoke i SIVAs utvikling, avslutter styreleder Peter Arbo.

 

Fakta om SIVA

 • SIVA er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap, nyskaping og næringsutvikling.
 • SIVA bygger sterke nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet og skaper morgendagens bedrifter
 • SIVA har et særskilt ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.
 • SIVA har bidratt til å etablere 22 forsknings- og kunnskapsparker, 50 inkubatorer, 50 næringshager og 50 industriparker i hele landet.
 • SIVA er hel- eller deleier i mer enn 40 eiendomsselskaper.
 • SIVA er eid av Nærings- og handelsdepartementet og er en del av det statlige virkemiddelapparatet

 

Foto: Thor Nielsen, Det Norske

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]