Unitech Teknologisenter

På Rubbestandneset i Bømlo kommune bygger Siva Unitech Teknologisenter. Visjonen bak Unitech Teknologisenter er å bringe yrkesskole sammen med teknologibedrifter og slik styrke en allerede enestående lokal kultur for kompetanseutvikling.

Bildet viser en skisse av et bygg som skal bygges

Bygget rommer et forsknings- og utviklingssenter samt en undervisningsdel med verkstedlokaler for Bømlo videregående skole. Eier av bygget er Siva Bømlo Eiendom AS (SBE). Unitech Offshore er leietaker av hele bygningsmassen som videre framleier ca halvparten av arealene til Vestland fylkeskommune.

Unitech Offshore er en del av industriklyngen «Norwegian Maritime and Energy Complex» og en av partnerne til Sustainable Energy Norwegian Catapult Center på Stord. Teknologisenteret vil være en del av katapult-senteret.

Veidekke er kontrahert som totalentreprenør og tok første spadetak på tomta januar 2021. Bygget blir på rundt 7.500 m2 og skal miljøsertifiseres etter standarden BREEAM NOR very good. Planlagt ferdigstillelse er til sommeren 2022. Byggeprosjektet har en kostnad på ca 150 millioner kroner eks mva.

Følg med på byggekamera

 

Bildet viser en skisse av en hall som skal bygges
Bildet viser en skisse av en hall som skal bygges