Ny fabrikk på Drag

Siva bygger ny fabrikk for The Quartz Corporation (TQC) på Drag i Nordland. Det sikrer 15-20 nye arbeidsplasser og fortsatt verdiskaping i Norge. TQC har i dag gruvevirksomhet og semiprosessering i USA, og videreforedling på Drag i Nordland.

Bildet viser et dronefoto av produksjonslokale på Drag i Nordland

Siva investerer i nytt produksjonsbygg til 60 millioner kroner og skal etter planen ferdigstilles sommeren 2020. Enova har bevilget 19,6 millioner til et prosjekt som skal gjøre produksjonen ved TQC grønnere. Det tas sikte på en betydelig energibesparelse i produksjonen, og Enova har stor tro på at den valgte teknologien kan utbres også på verdensbasis. TQC skal selv investere 90-100 millioner kroner i prosessutstyr.

De offentlige virkemidlene bidrar til at TQC kan videreutvikle virksomheten på Drag med en teknologi som er mer konkurransedyktig, fremtidsrettet og bærekraftig. Det gir redusert påvirkning av miljø, betydelig lavere energiforbruk og redusert bruk av kjemikalier.

Den rene kvartsen fra Drag brukes i optikk, produksjon av solcellepanel og som komponenter i mobiltelefoner og datamaskiner. Det er sterkt økende etterspørsel etter ultrarent kvarts (UHPQ), som har en betydelig høyere renhet enn det som i dag produseres. Teknologien er testet ved et pilotanlegg i Tyskland, og skal nå benyttes i fullskala på Drag.