Innovasjonssenter i Oppdal

24. september 2019 ble første spadetak tatt for nytt innovasjonssenter i Oppdal. Næringshagen har vært initiativtakeren og pådriveren for å få på plass innovasjonssenteret, som etter planen skal stå klart høsten 2020.

Innovasjonssenteret i Oppdal sett fra Lekearealet

Bygget har et bruttoraeal på 5.500 m2 fordelt på fire etasjer samt en mesaninetasje i takkonstruksjon. Oppdal Innovasjonssenter vil romme kontorlokaler, butikklokaler, treningssenter, kafe/restaurant og en klatrehall formet som et fjell med Norges høyeste innendørs klatrevegg.

Arealene er allerede nesten fylt opp med leietakere som blant annet omfatter nytt og etablert næringsliv, NTNU Campus og Nasjonalparken Næringshage. Byggeprosjektet har en kostnad på 120 millioner kroner, og de fleste kontraktene er inngått med lokale leverandører. Bygget vil få energiklasse A og det skal monteres solceller på hele den ene takflaten.