Verify_Hansen_Smith_3D-printer

Daglig leder Stein Ivar Hansen i Microtech Innovation AS og kommunikasjonsansvarlig Marianne Svinsholt Smith i Verify the Solution tester 3D-printeren som bedriftene kan bruke i test-laben.

Flere artikler

  • Ni søkere videre til Norsk katapult

    38 næringsmiljø har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Ni godt kvalifiserte kandidater går nå videre til trinn II i søkeprosessen.

  • Signerte verdifull avtale med Siva

    Treforedlingsselskapet Splitkon AS og Siva signerte i dag en avtale som seksdobler kapasiteten for produksjon av massivtre på Åmot i Modum kommune.