• Bli en leder i «det grønne skiftet»

    SIVANETT 2015  – Finn problemet, utforsk det og løs det! Det er Leyla Acaroglus råd til gründere som vil være med på å utgjøre en forskjell innen produktutvikling og innovasjon.