Splitkon

Splitkon ble etablert i 1960, og startet med å produsere sportsutstyr. Selskapet har siden opplevd en rekke fusjoner og vært innom flere navnebytter, før selskapet i 2011 igjen fikk navnet Splitkon. Idag produserer selskapet ulike komponenter i massivtre til hele verden, og åpnet nylig verdens største og mest avanserte massivtrefabrikk på Åmot i Buskerud. Splitkon har en klar miljøstrategi i å promotere valg av limtreprodukter i alle de deler av et bygg hvor det er gjennomførbart. Massivtre er et sterkt og bærekraftig materiale som holder høy kvalitet, og etterspørselen er økende, både nasjonalt og globalt.