Mivanor

Mivanor startet som et utviklingsprosjekt, og ble etablert som selskap i 2014. Som utviklingsprosjekt jobbet Mivanor med å utvikle en effektiv løsning for å rense sigevann fra deponi slik at det trygt kunne slippes ut i naturen. Resultatet ble løsningen MivaMag – en renseløsning med en unik behandlingsmetode hvor vannet blir renset for tungmetaller og forurensning hjelp av magnetisk partikkelseparasjon. Behovet for å rense prosessvann er viktig for mange bransjer, og teknologien viste seg derfor å ha stor overføringsverdi til andre industrier. I dag leverer selskapet renseanlegg i hele Norge – til deponier, notvaskeri og settefiskanlegg.

På knappe fem år har selskapet hatt en formidabel utvikling og mye av grunnen er den store evnen til å holde en høy innovasjonstakt og ha fokus på resultat. Neste steg er å ta med seg innovasjonen ut i Europa.