Sivaprisen 2017 – Industriell omstilling

Formålet med Sivaprisen 2017 er å løfte fram et miljø som over tid har vist særlige kvaliteter innenfor industriell omstilling.

Prisen er på 300.000 kroner og vinneren blir kåret under            Sivakonferansen 2017 i Trondheim 9. mai.

Alle kan være med å nominere kandidater.

Den endelige vinneren vil bli kåret i en 2-trinns prosess:
• I første trinn skal fem kandidater bli til tre finalister gjennom en åpen avstemning på web og utvelgelse av en fagjury.
• Den endelige vinneren vil så kåres av deltakerne på Sivakonferansen gjennom en live avstemning på de tre finalistene! Hver finalist vil få anledning til å presentere seg på Sivakonferansen før avstemningen.

Siva søker miljø som har:  

Sivaprisen

  • Prisen er på 300.000 kroner
  • Frist for å nominere kandidater er 29. mars
  • Finalister blir valgt ved hjelp av en åpen avstemning på web og fagjury
  • Endelig vinner kåres av deltakerne på Sivakonferansen 2017 i Trondheim 9. mai gjennom en live avstemning

 

• Tatt i bruk ny teknologi
• Bidratt vesentlig til nyskaping
• Bidratt til å åpne nye markeder
• Bidratt til omstilling gjennom samarbeid
• Fremstått som rollemodell, inspirert andre og delt kunnskap

Spørsmål om prisen kan rettes til Siva v/Ulf Hustad (ulf.hustad@siva.no, 951 49 774)

 

Frist for nominering av aktuelle kandidater var 29. mars 2017

Sivaprisen 2016 ble vunnet av NCE Maritime CleanTech som har hatt stor nytte av prisen:

"

Me har hatt auka pågang av nye bedrifter som ønsker å delta i klyngesamarbeidet, og Sivaprisen har vore ein viktig medvirkande faktor til dette, sier Hege Økland, CEO Maritime CleanTech.

"

– Sivaprisen i 2016 har vore svært viktig for NCE Maritime CleanTech og våre klyngebedrifter. Å bli omtalt som eit av Noreg sine fremste innovasjonsmiljø innan grøn teknologi, har sjølvsagt gitt oss mykje positiv omtale og merksemd, men har også vore viktig for sjølvbiletet til næringsmiljøet vårt. Me har hatt auka pågang av nye bedrifter som ønsker å delta i klyngesamarbeidet, og Sivaprisen har vore ein viktig medvirkande faktor til dette, sier Hege Økland, CEO Maritime CleanTech.

– Midlane frå Sivaprisen er brukt til prosjektstøtte til nye innovasjonsprosjekt som blir gjennomført av bedriftene og forskingsmiljøa. Det eine prosjektet omhandlar utvikling av grønare løysingar til maritim sektor ved bruk og utnytting av store datamengder som rederia sit på. Det andre prosjektet skal redusera bruk av fossil energi i havbruksnæringa, sier Økland.

 

Ulf Hustad– For oss i Siva er det godt å se at prisen har kommet godt med og at vi fant en verdig vinner i 2016. Vi har også i 2017 de største forhåpninger om å få mange nominasjoner, sier Ulf Hustad, rådgiver i Siva  (ulf.hustad@siva.no, 951 49 774)

Frist for nominering av aktuelle kandidater var 29. mars 2017