Program

Vi spiller hverandre gode!

(program oppdateres fortløpende) 

Onsdag 8. november 2017

Møteleder: Jarle Holberg, fagansvarlig eierskap i Siva

1000 Registrering

1100 Velkommen til samling!

Espen Susegg, administrerende direktør i Siva

Velkommen til Nordland, Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune

Siva siden sist, Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva

REGION-, NÆRINGS- OG BEDRIFTSUTVIKLING
– INNOVASJONSSELSKAPENES ROLLE

Innovasjonsplattform Troms – hvordan få til et sømløst samarbeid mellom innovasjonsselskapene til beste for bedriftene i regionen.
Åsta Sortland, daglig leder i Senja Næringshage

1230 Lunsj

1330 Vi blir kjent med Mo Industripark, en grønn industripark i verdensklasse!
Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark

1400 Omvisning Mo Industripark (med buss)

1600 Vi besøker Campus Helgeland.
Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland gir oss overblikket og tanker om innovasjonsselskapenes rolle i regional utvikling.

Frode Rokne, daglig leder i Næringshagen på Voss reflekterer over dagen med bakgrunn i sin egen region.

1800 Mingling

2000 Felles middag og sosialt samvær

 

Torsdag 9. november 2017

Møteleder: Hilde Hamnes, seniorrådgiver i Siva

NÆRINGSHAGE- OG INKUBASJONSPROGRAMMET;
HVORDAN BØR PROGRAMMENE UTVIKLES FREMOVER?

0830 Intro til dagen, Randi Torvik, Siva

Hvordan få virkemidlene til å spille sammen?

Elise Husum, avdelingsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet og
Ottar Hermansen, programleder Bedriftsnettverk i Innovasjon Norge

Hjørdis Vik, leder for Gründersenteret i Innovasjon Norge

 

Beste praksis – kunden i fokus

Guro Brandshaug, daglig leder i Kirkenes Næringshage og
Hilde Indresøvde, leder Team Innovation, Bergen Teknologioverføring (BTO) presenterer hvordan de jobber

1030 Pause

WORKSHOP: PROGRAMUTVIKLING

1100 Innledning v/ Randi Torvik og Beate Rotefoss, seniorrådgiver i Siva.
Essensen fra midtveisevaluering, kundetilfredshetsundersøkelsen – hva utfordres vi på og hvilke muligheter har vi?

1145 Lunsj

1230 Parallelle sesjoner

 

1430 Avslutning og vel hjem!