Sivapartnersamling 2017

Vi spiller hverandre gode!

Velkommen til Sivapartnersamling, Mo i Rana 8. og 9. november 2017.

Sivapartnersamlingen er for næringshager og inkubatorer i Sivas programvirksomhet.

Målet med samlingen er at både innovasjonsselskapene og Siva skal få inspirasjon og innspill til videreutvikling av arbeidet knyttet til programvirksomhet og selskapsutvikling.

 

Tid og sted:

  • Scandic Meyergården, Mo i Rana
  • 8. og 9. november 2017
  • Påmeldingsfrist 20. oktober 2017

 

Dag 1 har temaet «Region-, nærings- og bedriftsutvikling – innovasjonsselskapenes rolle».

Dag 2 har fokus på utvikling av programmene og programoperatørene.

 

 

Program 2017

Vi spiller hverandre gode!

Onsdag 8. november 2017

Møteleder: Hilde Hamnes, seniorrådgiver i Siva

1000 Registrering

1100 Velkommen til samling!

Espen Susegg, administrerende direktør i Siva

La oss spille hverandre gode
Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune

Siva siden sist
Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva

REGION-, NÆRINGS- OG BEDRIFTSUTVIKLING
– INNOVASJONSSELSKAPENES ROLLE

Innovasjonsplattform Troms – hvordan få til et sømløst samarbeid mellom innovasjonsselskapene til beste for bedriftene i regionen.
Åsta Sortland, daglig leder i Senja Næringshage

1230 Lunsj

1330 Vi blir kjent med Mo Industripark, en grønn industripark i verdensklasse!
Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark

1400 Omvisning Mo Industripark (med buss)

1600 Vi besøker Campus Helgeland

Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland gir oss overblikket og tanker om innovasjonsselskapenes rolle i regional utvikling.

Michel Esnault, daglig leder i Sørlandsporten Næringshage i Risør reflekterer over dagen med bakgrunn i sin egen region.

1800 Fri / Mingling

2000 Felles middag og sosialt samvær

 

Torsdag 9. november 2017

Møteleder: Randi Torvik, fagansvarlig program i Siva

NÆRINGSHAGE- OG INKUBASJONSPROGRAMMET;
HVORDAN BØR PROGRAMMENE UTVIKLES FREMOVER?

0830 Velkommen, Randi Torvik, Siva

Hvordan få virkemidlene til å spille sammen?

  • Sammen – for mobilisering til forskningsbasert innovasjon.
    Elise Husum, avdelingsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet
  • Ottar Hermansen, programleder Bedriftsnettverk i Innovasjon Norge
  • Hjørdis Vik, leder for Gründersenteret i Innovasjon Norge

 

Beste praksis – kunden i fokus

Guro Brandshaug, daglig leder i Kirkenes Næringshage og
Hilde Indresøvde, leder Team Innovation, Bergen Teknologioverføring (BTO) presenterer hvordan de jobber

1030 Pause

WORKSHOP: PROGRAMUTVIKLING

1100 Innledning v/ Randi Torvik og Beate Rotefoss, seniorrådgiver i Siva.
Essensen fra midtveisevaluering, kundetilfredshetsundersøkelsen – hva utfordres vi på og hvilke muligheter har vi?

1145 Lunsj

1230 Parallelle sesjoner

1) Innovasjonsselskaper som utviklingsmotor for fremtidens industri 

2) Hvordan skape gode arenaer for læring og erfaringsutveksling som også er attraktive for bedriftene lokalisert utenfor inkubator- og næringshagemiljøet?

3) Spredning av beste praksis

4) Hvilke behov for kompetanse og nettverk har gründere og etablert næringsliv? Hvilke konsekvenser har dette for innovasjonsselskapene, og hvordan kan Siva bidra overfor innovasjonsselskapene?

 

1430 Avslutning og vel hjem!