Sivapartnersamling 2018

Velkommen til Sivapartnersamling 2018:

Arenaer for kommersialisering av ideer fra forskning og næringsliv

Scandic Bergen City, Bergen, 7. og 8. november 2018

På årets Sivapartnersamling retter vi blikket mot våre arenaer for kommersialisering av ideer fra forskning og næringsliv, og den organisatoriske og fysiske infrastrukturen de samlet sett utgjør. Hvilke muligheter ligger i dagens struktur, og hvordan bør denne utvikles for å stadig være relevant både i en næringspolitisk sammenheng og for bedrifter, FoU og andre sentrale aktører?

I år er Bergen Teknologioverføring (BTO) i samarbeid med nettverket Inunet vårt vertskap, og vi ser frem til å besøke Marineholmen og Media City.

På første dag er innovasjonsselskaper i en næringspolitisk kontekst satt på dagsorden. På dag to vil vi gå mer i dybden på utvikling av sterke økosystem for vekst og verdiskaping.

Praktiske opplysninger

Samlingen starter kl 10.00 onsdag 7. november (registrering fra kl 09.30) og avsluttes kl 14.30 torsdag 8. november.

Priser:

  • Deltaker med overnatting kr 4.000,-
  • Deltaker ikke-boende kr 1.800,-
  • Middag (ikke boende) kr 1.000,-
  • Tilslutningsdøgn 6. – 7. november kr 1.220,-

Påmelding til Sivapartnersamling

Påmeldingsfrist 19. oktober 2018

 

Program

Detaljert program kommer snart