Sivapartnersamling 2018

Velkommen til Sivapartnersamling 2018:

Arenaer for kommersialisering av ideer fra forskning og næringsliv

Scandic Bergen City, Bergen, 7. og 8. november 2018

På årets Sivapartnersamling retter vi blikket mot våre arenaer for kommersialisering av ideer fra forskning og næringsliv, og den organisatoriske og fysiske infrastrukturen de samlet sett utgjør. Hvilke muligheter ligger i dagens struktur, og hvordan bør denne utvikles for å stadig være relevant både i en næringspolitisk sammenheng og for bedrifter, FoU og andre sentrale aktører?

I år er Bergen Teknologioverføring (BTO) i samarbeid med nettverket Inunet vårt vertskap, og vi ser frem til å besøke Marineholmen og Media City.

På første dag er innovasjonsselskaper i en næringspolitisk kontekst satt på dagsorden. På dag to vil vi gå mer i dybden på utvikling av sterke økosystem for vekst og verdiskaping.

Praktiske opplysninger

Samlingen starter kl 10.00 onsdag 7. november (registrering fra kl 09.30) og avsluttes kl 14.30 torsdag 8. november.

Priser:

 • Deltaker med overnatting kr 4.000,-
 • Deltaker ikke-boende kr 1.800,-
 • Middag (ikke boende) kr 1.000,-
 • Tilslutningsdøgn 6. – 7. november kr 1.220,-

Påmelding til Sivapartnersamling

Påmeldingsfrist 19. oktober 2018

 

Program

Program  onsdag 7. november
Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen
Møteleder: Ane Flo, kst. kommunikasjonsdirektør i Siva

09.30      Registrering
10.00      Velkommen til samling!
                Ingrid Riddervoll Lorange, administrerende direktør i Siva
10.15      Velkommen til Vestlandet
                Bård Sandal, fylkesdirektør regional utvikling i Hordaland fylkeskommune

Innovasjonsselskaper i en næringspolitisk kontekst 

10.30      Ny teknologi og ny økonomi – implikasjoner for norsk næringsliv
                Ragnar Torvik, professor Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU
11.10      Næringspolitikk for morgendagens næringsliv
                Cathrine Meland, ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet
11.40      En selskapsstruktur for næringsutvikling – Sivas eierskap i                      innovasjonsselskaper.
                Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva

12.00      Lunsj på hotellet

13.00      Bussavgang til Marineholmen
13.30      En regional arena for kommersialisering av ideer fra forskning og                            næringsliv. Anders Haugland, administrerende direktør i Bergen                              Teknologioverføring og Hilde Indresøvde, inkubatorleder Nyskapingsparken i Bergen Teknologioverføring

Fysisk infrastruktur som tilretteleggende verktøy for innovasjon og verdiskaping

14.30      Fysisk infrastruktur som tilretteleggende verktøy for innovasjon og verdiskaping
                Tor Instanes, administrerende direktør i Marineholmen Forskningspark og Lise Bartnes Aalberg, direktør Eiendom i Siva            

Benstrekk med kaffe og Bergensk (selvfølgelig) skillingsbolle

Omvisning: Bergen Teknologioverføring, Marineholmen Makerspace, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Norsk Havlaboratorium

16.30      Avslutning på Marineholmen, bussavgang til hotellet.
               Det blir noe å bite i ved ankomst hotellet. 

18.15     Bussavgang fra hotellet til Media City.
Hvis noen ønsker å gå er adressen Lars Hilles gate 30

18.30     Presentasjoner, (TV2, Entra, Klyngen Finance Innovation), mingling og middag i Media City
                

Program torsdag 8. november
Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen
Møteleder: Cristina Santos, rådgiver i Siva

Entreprenørielle økosystem for vekst og verdiskaping

08.30      Kort intro til dagen
                Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva
08.45       Utvikling av sterke økosystem for vekst og verdiskaping i et teoretisk og praktisk perspektiv
                Gøran Roos, professor og forfatter
09.30      Utvikling av et sterkt økosystem for vekst og verdiskaping
                Per Bengtsson, CEO i Uppsala Innovation Center
10.15      Pause – mingling med noe å bite i

10.45      Økosystemutvikling i praksis   

 • Inunet – 10 år med samarbeid for å bygge felles økosystem for innovasjon
  Astrid Kjellevold, daglig leder i Atheno og Hilde Indresøvde, inkubatorleder i Nyskapingsparken, Bergen Teknologioverføring
 • Økosystem sett fra en næringshage
  Are Østmo, daglig leder i Lindesnesregionen Næringshage
 • Å bygge et attraktivt og dynamisk økosystem for vekstbedrifter
  Håvard Risnes, inkubatorleder i ÅKP       

11.50      Introduksjon til workshop    

12.00      Lunsj

12.45      Workshop. Gruppearbeid. Hvordan kan vi og vår region videreutvikle økosystemet for vekst og verdiskaping?
14.00      Nytt fra Siva
                Randi Torvik, fagansvarlig program Innovasjon i Siva

14.30      Avslutning og vel hjem!