Program

0800 – 0900   Morgenkaffe og registrering

0900 – 1100   Det store samspillet

Stein Terje Dahl, Siva
Thina Saltvedt, Nordea
Gøran Roos, professor og forfatter
Tor Olav Mørseth, Digital Norway

1100 – 1130   Kaffe og mingling

1130 – 1230   Det koordinerte industriløftet

Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
Harald Kjelstad, tidligere adm. dir. i Siva
Lars Ludvig Røed, forfatter
Offentliggjøring av nye katapult-sentre

1230 – 1330   Lunsj

1330 – 1515   Samarbeid = nye muligheter 

Kamilla Sharma, Innoventus Sør
Tina Lihaug Selbæk, Nasjonalparken Næringshage
Runar Sivertsen, Salmar
Frank Øren, Midt-Norsk Havbruk
Per Johan Røttereng, Brohode Havbruk

1515 – 1545   Kaffe og mingling

1545 – 1615   Sivaprisen 2018

Presentasjon av finalistene
Publikum stemmer fram vinneren

1616 – 1630   Oppsummering

1900  Velkommen til den offisielle jubileumsbanketten som markerer 50 år med Siva.
Det blir en uforglemmelig aften med nettverksbygging, underholdning og overraskelser.

 

 

Onsdag 6. juni, Clarion Hotel & Congress Trondheim
Møteleder Randi Torvik, Siva

Fagdag for inkubatorer og næringshager i Sivas programvirksomhet (egen påmelding).

0900 – 0915 Velkommen til fagdag v/ Kjerstin Spjøtvoll, Siva

                        Merkevarebygging v/ Ane Flo, Siva

0915 – 1230 Koordinert industriløft i praksis

Industri 4.0 og «det grønne skiftet» gir unike muligheter for å bygge fremtidens industri i Norge, men fordrer et «koordinert industriløft» fra næringsaktører, innovasjonsaktører og næringsrettet virkemiddelapparat. Hvorfor trenger vi et «koordinert industriløft», og hva mener vi egentlig med det? Hva bør det bety i praksis for hver av oss i de rollene vi har?

• Innledninger

◦ Koordinert industriløft – hva og hvorfor? – Gaute Moldestad, Siva
◦ Katapult-prat; Ambisjoner – Siva med representanter fra katapult-sentrene og innovasjonsmiljøene
◦ Hva kjennetegner en global innovasjonsvinner? Göran Roos, professor og forfatter
◦ På vei mot en nasjonal satsing – Liv Dingsør, Digital Norway

• Workshop

Hva betyr et koordinert industriløft i praksis, hva er suksessfaktorene, hvordan kan hver enkelt bidra, og hvilke råd bør Siva gi næringsministeren?

Deltakerne jobber i grupper. Tilbakemeldingene brukes som innspill i dialogen.

Dialog

Dialog med et panel bestående av foredragsholdere og representanter fra innovasjonsselskapene. Panelet vil bli utfordret på tilbakemeldinger fra workshopen.

1230 – 1330 Lunsj

1330 – 1500 Nytt fra Siva
Kundetilfredshet og fremtidig modell for differensiert tilskudd

Kundetilfredshetsundersøkelsen ble gjennomført for 4. gang i vår. Det var rekordhøye svarprosenter, og resultatene var positive både for inkubatorene, næringshagene og Siva. Hva er det viktigste funnene, og hvordan skal vi utvikle programmene videre? Vi får innspill fra forskerne som gjennomførte undersøkelsen.

Siva innførte differensierte tilskuddsmodeller innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet i 2016. Vi har nå revidert kriteriene som brukes i modellene og arbeider med revisjon av tilskuddsmodellene. Vi gir dere innblikk i reviderte differensieringsmodeller og den videre prosessen fremover.

Kundetilfredshetsundersøkelsen v/ Tommy Claussen, Nord Universitet

Nye differensieringsmodeller v/ Beate Rotefoss, Siva

Vel hjem!