Program

Sivakonferansen 2017:
Den grenseløse industrien

Konferansier: Eva Bratholm

0800   Registrering og morgenkaffe

0915   Det store bildet

Hvordan påvirkes vi av globale trender, endringer i økonomien og skifter i samfunnet? Vi tar temperaturen på norsk næringsliv og diskuterer hvilke muligheter som ligger i den nye industrimeldingen.

 • Espen Susegg, administrerende direktør i Siva
 • Henrik Syse, filosof, forfatter og seniorforsker ved PRIO
 • Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO
 • Marte Gerhardsen, leder Tankesmien Agenda

1045   Kaffepause

1115   Den grenseløse industrien

Vi viser hvordan digitalisering og automatisering legger grunnlag for radikale innovasjoner og nye forretningsmodeller. Vi diskuterer utfordringer knyttet til datasikkerhet og presenterer industrimiljøer som sprenger grenser.

 • Frode Eilertsen,
 • Terje Wold, direktør for cybersikkerhet i KPMG
 • Hilde Svenning, seniorrådgiver i Kupa, Kunnskapsparken Nord AS, og innleid daglig leder i Manoda AS
 • Jan Gabor, markedssjef i Mo industripark
 • Ottar Tollan, produksjonssjef ved Scandinavian Business Seating

1230   Lunsj

1330   Siva lanserer Norsk katapult

Lansering av den nye støtteordningen Norsk katapult som skal gi raskere industriell vekst og være en brobygger mellom forskning og marked. Vi får dessuten innblikk i hvordan et tilsvarende konsept, British Catapult, er blitt etablert i Storbritannia.

 • Sivasegaram Manimaaran, Innovate UK (Technology Strategy Board), Head of Brussels Office
 • Dilek Ayhan, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet
 • Kjerstin Spjøtvoll, innovasjonsdirektør i Siva

1415   Det regionale samspillet

Hva betyr geografi for et konkurransedyktig næringsliv? Hva kjennetegner et sterkt regionalt innovasjonsmiljø, og hvordan sikrer vi at private og offentlige krefter trekker i samme retning?

 • Per Anders Folladal, daglig leder, Proneo AS
 • Vincent Wego Fleischer, avdelingsdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Paneldebatt:

Deltakere:
– Vincent Wego Fleischer, KMD
– Per Anders Folladal, Proneo
– Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge Trøndelag

– Sverre Konrad Nilsen, Sintef Teknologi og Samfunn
– Wenche Fresvik, Aust-Agder fylkeskommune
– Espen Susegg, Siva

1515   Kaffepause

1545   Sivaprisen 2017

Formålet med Sivaprisen er å løfte fram et miljø som over tid har vist særlige kvaliteter innen industriell omstilling. Prisen er på 300.000 kroner og vinneren kåres i salen.

Finalister:
MacGregor Norway AS
Protomore Kunnskapspark AS
Oslo Cancer Cluster Incubator AS

1615   Oppsummering og refleksjoner

Frode Eilertsen, tidligere strategidirektør i Schibsted, oppsummer dagen og gir sine refleksjoner rundt hvilke muligheter og utfordringer den nye industrien står ovenfor.

1900   Aperitif og festmiddag

Festen fortsetter i hotellets Skybar «på taket av Trondheim».

 

– – – – – – – – – – –

Onsdag 10. mai 2017 kl 0900-1400,
Clarion Hotel & Congress Trondheim

Fagdag for inkubatorer og næringshager i Sivas programvirksomhet (egen påmelding)

 • Velkommen v/ Kjerstin Spjøtvoll, Siva
 • Midtveisevaluering v/ Stig-Erik Jakobsen, Høgskulen på Vestlandet
 • Kundetilfredshetsundersøkelsen 2016 v/ Roger Sørheim, NTNU
 • Sivakonferansen dagen derpå: Hvilke utfordringer skal vi bidra til å løse?
 • Hvordan tar vi tak i de? v/ Laila Steine, Næringshagene i Norge

1100   Benstrekk

1130   Parallelle sesjoner

 

1300 Benstrekk

1330 Oppsummering fra parallellsesjonene i plenum

1400 Lunsj og vel hjem!