Wonderland AS

Wonderland er en foregangsbedrift i å skape lokale verdikjeder og skape distriktsarbeidsplasser og fremme norsk produksjon.

wonderland_skeidar_sensitive_600_kontinental

Bedriften er blant de største ferdigvareprodusentene i Møre og Romsdal og er en av Skandinavias ledende aktører innen senger og madrasser. Wonderland er heleid av lokale eiere og er en sterk bidragsyter i å skape verdier lokalt, både gjennom arbeidsplasser, lokale verdikjeder og samarbeid. De har sammen med NTNU, SINTEF og flere lokale og regionale aktører skapt det sirkulære WONDerful Circular REST-prosjektet og har en tydelig visjon om å ta en enda større posisjon i eksportmarkedet.

Les mer om Wonderland

Hogne Hallaraker og Ole Arne Eikesund tar seiershoppet for Siva-prisen 2020. Foto: OBM/Finn E. Larsen

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter til hovedprisen videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.