Westcon Power and Automation

Westcon Power and Automation (WPA) er en verdensledende innovativ systemleverandør av lavutslipp- og nullutslippsløsninger.  WPA utvikler egne innovative produkter, tjenester og løsninger som bidrar til grønn omstilling og vekst.

Westcon Power & Automation, mann

De siste årene har bedriften hatt en betydelig vekst både nasjonalt og internasjonalt gjennom grønn omstilling. Bedriften har gått fra olje og offshore industri og over til alt det som driver den grønne omstillingen i maritim sektor. Hele 70 prosent av omsetningen er nå innenfor det fornybare, og det er der veksten og lønnsomheten har kommet.

WPA løsninger, klikk her eller på bilde for en kort videobeskrivelse av WPA

WPAs løsninger støtter opp om FN bærekrafts mål om å stoppe klimaendringene nasjonalt og internasjonalt. Bedriften jobber tett med kunder, samarbeidspartnere og leverandører for samhandling av nye innovative bærekraftige løsninger.

Under er noen eksempler på grønne innovasjon og samarbeidsprosjekter den siste tiden:

Avstemningen er åpen til 4. mai

Bildet viser utdeling av Siva-prisen i 2019 og vinnerne som står på scenen

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.