Renasys AS, Førde

Renasys har utviklet en unik, patentert filtreringsløsning for avløpsvann som eliminerer bruk av kjemikalier.

Renasys AS logo

Renasys’ renseteknologi fjerner 99% av alle partikler over 5 mikrometer uten bruk av kjemikalier. Restproduktet kan brukes til energiproduksjon, gjødsel og jordforbedring. Teknologien forenkler eksisterende verdikjeder, bidrar til økt kapasitet og gjør det enklere og billigere å utvide dagens renseanlegg og å etablere nye. Renasys arbeider med implementering av teknologien i to verdikjeder: i) Avkarbonisering av avløpsvannsektoren ved å fjerne organisk materiale og ii) Landbasert oppdrett med økt gjenbruk av vann.

Kandidatene til Sivaprisen 2023

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.