Renasys AS, Førde

Renasys har utviklet en unik, patentert filtreringsløsning for avløpsvann som eliminerer bruk av kjemikalier.

Renasys AS logo

Renasys’ renseteknologi fjerner 99% av alle partikler over 5 mikrometer uten bruk av kjemikalier. Restproduktet kan brukes til energiproduksjon, gjødsel og jordforbedring. Teknologien forenkler eksisterende verdikjeder, bidrar til økt kapasitet og gjør det enklere og billigere å utvide dagens renseanlegg og å etablere nye. Renasys arbeider med implementering av teknologien i to verdikjeder: i) Avkarbonisering av avløpsvannsektoren ved å fjerne organisk materiale og ii) Landbasert oppdrett med økt gjenbruk av vann.

Kandidatene til Sivaprisen 2023
Finalister til Sivaprisen 2023

Kåring av vinneren

Basert på ovennevnte kriterier vil fem nominerte virksomheter bli plukket ut til en finale. Vinneren av denne kåres gjennom en åpen avstemning på web, i tillegg til en fagjury.

Sivaprisen blir delt ut på Sivas partnersamling i Bodø onsdag 13. november.