Omtre AS, Noresund

Omtre vil gjøre det enkelt og naturlig å velge brukt trevirke i nye anvendelser.

OmTRE AS logo

Omtre skal bidra til å gjøre Norge verdensledende innen ombruk av tre i bygg og konstruksjon. I Grønn plattform-prosjektet Sirktre samler Omtre 29 partnere fra hele byggenæringens verdikjede med mål om å etablere den helsirkulære verdikjeden for tre. Omtre bidrar til utvikling av kunnskap og produkter med høy eksportverdi, ikke minst når det gjelder å sikre at de regulatoriske forholdene stimulerer til bærekraftig ombruk. Dette kan bli førende for arbeid som skal gjennomføres også på EU nivå.

Kandidatene til Sivaprisen 2023

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.