MT Separation AS

MT Separation designer og konstruerer membransystemer for mange industriområder.

MT Separation - Siva-pris finalist 2022

Produksjonen består av skreddersydd design til den enkelte kunde, og produktet blir fremstilt uten utslipp i både Norge og Danmark. Visjonen er å gjøre kundene mer bærekraftige ved å utnytte råstoffer gjennom gjenbruk og sirkulærøkonomi. MT Separation har sitt største marked i Norge, men har eksportert til flere land, samt offshoreindustrien i hele verden.

Les mer om MT Separation

Hogne Hallaraker og Ole Arne Eikesund tar seiershoppet for Siva-prisen 2020. Foto: OBM/Finn E. Larsen

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter til hovedprisen videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.