MT Separation AS

MT Separation designer og konstruerer membransystemer for mange industriområder.

MT Separation - Siva-pris finalist 2022

Produksjonen består av skreddersydd design til den enkelte kunde, og produktet blir fremstilt uten utslipp i både Norge og Danmark. Visjonen er å gjøre kundene mer bærekraftige ved å utnytte råstoffer gjennom gjenbruk og sirkulærøkonomi. MT Separation har sitt største marked i Norge, men har eksportert til flere land, samt offshoreindustrien i hele verden.

Les mer om MT Separation

Bildet viser tre mennesker foran et vindu som gir high-five

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.