Lefdal Mine Datacenter AS

Lefdal Mine Datacenter er et av verdens grønneste datasentre.

Lefdal Mine Datacenter - finalist Siva-prisen 2022

De kom i år på andre plass i “Green Data Centre of the Year” på Data Centre World i London. Mercedes Benz har flyttet sin tungregning til Lefdal Mine Datacenter på grunn av deres grønne løsning. Datasenter-industrien er en ny grønn eksport-industri. Lefdal Mine Datacenter har ambisjon om å være i forkant og fortsette den grønne utviklingen. Bedriften er i gang med gjenbruk av restvarme (varmvann) i sjømatproduksjon. I år er de nominert til « Excellence in Data Centre Europe» på Datacloud Global Awards. Dette betyr at de allerede er ansett av bransjen som et av de lendene datasentrene i Europa.

Les mer om Lefdal Mine Datacenter

Hogne Hallaraker og Ole Arne Eikesund tar seiershoppet for Siva-prisen 2020. Foto: OBM/Finn E. Larsen

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter til hovedprisen videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.