Grovfjord Mek. Verksted AS

Grovfjord Mek. Verksted AS er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium, og er ledende i Norge på batteri- og hybridelektrisk fremdrift.

Robotic Vessel Fleet

Vi har utviklet verdens første rene batterielektriske røkterbåt, GMV Zero, og levert en helelektrisk multifunksjons miljøbåt til Oslo Havn. I tillegg til oppdrettsmarkedet leverer vi fartøy til offshore vind, pluss at vi har under bygging en flåte av autonome fartøy (Armada) til et internasjonal selskap som er verdensledende innenfor inspeksjon av rørledninger- og kabelgater, søk og kartlegging av havbunnen.

Vi utvikler alle våre fartøy selv, i nært samarbeid med våre kunder.

Avstemningen er åpen til 4. mai

Hogne Hallaraker og Ole Arne Eikesund tar seiershoppet for Siva-prisen 2020. Foto: OBM/Finn E. Larsen

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.