Foamrox AS

Foamrox er en industribedrift som leverer element og prefabløsninger til tunnel og anleggsbransjen.

Bidlet viser en vei som er inne i en tunnell

Foamrox-materialet er et lett og miljøvennlig alternativ til betong. Sammenlignet med lavkarbonbetong kan CO2-utslipp reduseres med over 50 prosent. Med et innovativt materiale som for det meste består av resirkulert glass, er Foamrox miljøvennlig og bærekraftig, og bidrar til sirkulærøkonomien.  Foamrox-materialet er patentert over store deler av verden.

Les mer om Foamrox

Hogne Hallaraker og Ole Arne Eikesund tar seiershoppet for Siva-prisen 2020. Foto: OBM/Finn E. Larsen

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter til hovedprisen videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.