Eide Fjordbruk AS

Eide Fjordbruk er tredje-generasjon matprodusent og produserer kvalitetsmat i vestnorske fjorder.

Bildet viser et oppdrettsanlegg

Eide Fjordbruk er en karbonnøytral bedrift som i 2020 produserte verdens første karbonnøytrale laks. De har investert i teknologi og innovasjon som bidrar til bærekraftig drift og kontinuerlig høy kvalitet på fisken. All produksjon blir eksportert og hvert år leverer Eide Fjordbruk cirka 3 millioner laks til markeder over hele verden. Det meste havner på europeiske matbord, men både i USA, Asia og Afrika blir det konsumert kvalitetsfisk fra Eide Fjordbruk.

Les mer om Eide Fjordbruk

Hogne Hallaraker og Ole Arne Eikesund tar seiershoppet for Siva-prisen 2020. Foto: OBM/Finn E. Larsen

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter til hovedprisen videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.