Eide Fjordbruk AS

Eide Fjordbruk er tredje-generasjon matprodusent og produserer kvalitetsmat i vestnorske fjorder.

Bildet viser et oppdrettsanlegg

Eide Fjordbruk er en karbonnøytral bedrift som i 2020 produserte verdens første karbonnøytrale laks. De har investert i teknologi og innovasjon som bidrar til bærekraftig drift og kontinuerlig høy kvalitet på fisken. All produksjon blir eksportert og hvert år leverer Eide Fjordbruk cirka 3 millioner laks til markeder over hele verden. Det meste havner på europeiske matbord, men både i USA, Asia og Afrika blir det konsumert kvalitetsfisk fra Eide Fjordbruk.

Les mer om Eide Fjordbruk

Bildet viser tre mennesker foran et vindu som gir high-five

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.