CTM Lyng AS, Vanvikan

CTM Lyng er Norges fremste produsent av sikkerhetsprodukter til hjemmet, velferdsteknologi, energiøkonomisering, samt lys og varmestyring.

CTM Lyng AS logo

CTM Lyng jobber aktivt for å redusere direkte og indirekte miljøpåvirkning, både ved å utvikle kortest mulige verdikjeder (bruk av lokale underleverandører) og fokus på optimal distribusjon av frakt både fra underleverandører og til grossist og sluttkunde. I tillegg har bedriften utviklet nye produkter basert på gjenvinnbare materialer. CTM Lyng eksporterer til flere europeiske land og har mer enn doblet sin eksport fra 2020 til 2022.

Kandidatene til Sivaprisen 2023

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.