CTM Lyng AS, Vanvikan

CTM Lyng er Norges fremste produsent av sikkerhetsprodukter til hjemmet, velferdsteknologi, energiøkonomisering, samt lys og varmestyring.

CTM Lyng AS logo

CTM Lyng jobber aktivt for å redusere direkte og indirekte miljøpåvirkning, både ved å utvikle kortest mulige verdikjeder (bruk av lokale underleverandører) og fokus på optimal distribusjon av frakt både fra underleverandører og til grossist og sluttkunde. I tillegg har bedriften utviklet nye produkter basert på gjenvinnbare materialer. CTM Lyng eksporterer til flere europeiske land og har mer enn doblet sin eksport fra 2020 til 2022.

Kandidatene til Sivaprisen 2023
Finalister til Sivaprisen 2023

Kåring av vinneren

Basert på ovennevnte kriterier vil fem nominerte virksomheter bli plukket ut til en finale. Vinneren av denne kåres gjennom en åpen avstemning på web, i tillegg til en fagjury.

Sivaprisen blir delt ut på Sivas partnersamling i Bodø onsdag 13. november.