Arctic Nutrition AS

Arctic Nutrition utvikler og produserer unike kosttilskudd og legemidler for verdensmarkedet. Alle produktene er basert på marine bioaktive substanser ekstrahert av silderogn fra norsk bærekraftig fiskeri.

Arctic Nutrition på fjelltopp

Et restråstoff blir verdifulle helseprodukter med unik teknologi

Den vårgytende silda blir fisket for å eksportere fileter til verdensmarkedet. Tidligere har silderogna vært ubrukt eller anvendt i dyrefor.

Med innovativ teknologi har Arctic Nutrition utviklet metoder for å utnytte det store potensialet i silderogn til å fremstille nye løsninger for flere globale helseutfordringer. Den viktigste satsningen for selskapet er utviklingsløpet av et legemiddel for psoriasis, en sykdom der WHO har anerkjent behovet for nye behandlingsalternativer.

Dette forlenger næringskjeden til silda og bidrar til god utnyttelse av marine ressurser, med et enormt potensiale for verdiskapning og vekst i norsk helseindustri.

Et av deres silderognekstrakter har blitt omtalt som «Ett av det 21. århundrets mest innovative helseprodukter» av Health Ingredients (2016).

Helseindustri for lokal og nasjonal verdiskapning

Arctic Nutrition bidrar til lokal verdiskapning gjennom næringsutvikling, kulturbevaring og sysselsetting. Selskapet har et forskningsmiljø av internasjonalt kaliber spesialisert på lipidteknologi og prosessering, noe som er svært uvanlig på et så lite tettsted som Ørsta.

Potensialet for verdiskapning er ikke bare svært betydningsfullt for lokalsamfunnet men også for norsk helseindustri. Selskapet skal i gang med å bygge et nytt produksjonsanlegg som vil sørge for en kort, hel-norsk verdikjede av bærekraftig og kortreist kosttilskudd og medisin.

Arctic Nutrition sine planer om å utvikle lokal produksjon av legemidler har blitt omtalt som en virkelig positiv nyhet for norsk helseindustri av LMI og deres administrerende direktør Karita Bekkemellem.

Samarbeid med anerkjente forskningsinstitusjoner både i Norge og internasjonalt

Arctic Nutrition har tatt en aktiv rolle i det internasjonale fagmiljøet for forskning på Omega-3 og er et aktivt medlem i flere bransjeorganisasjoner som blant annet NCE Blue Legasea og Global Organization for EPA and DHA (GOED).

Selskapet har også gjennomført flere forskningssamarbeid med forskningsmiljøer ved blant annet Stanford University, Haukeland Universitetssykehus, Imperial College London og National University of Singapore.

Da selskapet iverksatte sin første kliniske studie for behandling av psoriasis så var dette et samarbeid mellom Arctic Nutrition, hudavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus og Forskningsenhet for helseundersøkelser ved Universitet i Bergen.

I tillegg til dette har selskapet vært medlem av helseinkubatoren Aleap siden 2018. Med avdeling i Forskningsparken i Oslo er selskapet en viktig ressurs i norges største miljø for helsestartups.

Nettside: https://arcticnutrition.no/

Nyhetsartikler:

Avstemningen er åpen til 4. mai

Bildet viser utdeling av Siva-prisen i 2019 og vinnerne som står på scenen

Kåring av vinneren

Etter seleksjon basert på ovennevnte kriterier går fem nominerte virksomheter videre til finalen. Vinneren kåres gjennom en åpen avstemning på web og av en fagjury.