Siva partnersamling 2023

Raskere, sterkere sammen

Tid og sted: 14. - 15. november, Oslo

siva-hovedmerke-med-kontur

En Siva partnersamling er en årlig møteplass for programoperatører av Sivas nasjonale næringshage- og inkubasjonsprogram samt ordningen Norsk katapult (katapult-sentre).

Partnersamlingen gir deg en fin mulighet til å styrke ditt nettverk i Siva-strukturen. Sammen blir vi inspirert, bygger nettverk og får påfyll av relevant kompetanse gjennom både innlegg og workshops.

Den nasjonale innovasjonsstrukturen er unik. Hvordan kan vi benytte denne i utvikling av fremtidens bærekraftige vekstbedrifter og et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv gjennom enda tettere samhandling, samarbeid og erfaringsdeling?

Det blir parallelle sesjoner med ulike temaer å velge mellom.

Åpnet for at flere enn to fra hvert selskap kan melde seg på. 

Tid og sted

 • Tirsdag 14. november,
  Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15
  Registrering fra kl. 09:30
  Programstart kl. 10:00

 • Onsdag 15. november,
  Forskningsparken, Gaustadalléen 21
  Bussavgang fra hotellet kl. 08:20
  Programstart kl. 09:00
  Avsluttes med lunsj kl. 14:00

 • Mandag 13. november (de som kommer kvelden før)
  Oslo Cancer Cluster Incubator, Ullernchausseen 56,
  kl. 19:30 - 22:00 
  Bussavgang fra hotellet kl. 19:00
  Bussavgang tilbake til hotellet kl. 22:00

Åpnet for at flere enn to fra hvert selskap kan melde seg på.

siva-hovedmerke-med-kontur