OCCI_laboratorie2

Grete Berntsen, Anne Fåne og Marit Myhre er alle forskningsingeniører ved Avdeling for Celleterapi, Oslo universitetssykehus. Her splitter de celler som en del av kreftforskningen i et av laboratoriene i inkubatoren (Foto: Elisabeth B. Ellingsen).

Flere artikler