Aleap_team

Ove Solesvik (t.v), André Hansen, Erling Nordbø og Andrea Nicol i Aleap-teamet jobber tett med selskapene. (Foto: Stian Gregersen/Aleap)

Flere artikler

  • Ni søkere videre til Norsk katapult

    38 næringsmiljø har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Ni godt kvalifiserte kandidater går nå videre til trinn II i søkeprosessen.

  • Signerte verdifull avtale med Siva

    Treforedlingsselskapet Splitkon AS og Siva signerte i dag en avtale som seksdobler kapasiteten for produksjon av massivtre på Åmot i Modum kommune.