Aleap_Epiguard_presentasjon

Henrik Aase og Fridtjof Heyerdahl presenterer Epiguard på et møte med studenter i regi av Aleap og Oslo MedTech. (Foto: Elisabeth Breien Ellingsen)

Flere artikler

  • Ni søkere videre til Norsk katapult

    38 næringsmiljø har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Ni godt kvalifiserte kandidater går nå videre til trinn II i søkeprosessen.

  • Signerte verdifull avtale med Siva

    Treforedlingsselskapet Splitkon AS og Siva signerte i dag en avtale som seksdobler kapasiteten for produksjon av massivtre på Åmot i Modum kommune.