Verify_Trine-Landøy

Trine Landøy, som er daglig leder i Silicia Vestfold Technology Incubator, mener det er viktig at bedriftene får del i et større økosystem med mange aktører. foto Elisabeth B. Ellingsen

Flere artikler

  • Ni søkere videre til Norsk katapult

    38 næringsmiljø har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Ni godt kvalifiserte kandidater går nå videre til trinn II i søkeprosessen.

  • Signerte verdifull avtale med Siva

    Treforedlingsselskapet Splitkon AS og Siva signerte i dag en avtale som seksdobler kapasiteten for produksjon av massivtre på Åmot i Modum kommune.