Varsling om brudd på Sivas etiske regelverk

Har du opplevd, eller kjenner du til, brudd på Sivas etiske retningslinjer kan du varsle om dette her.

Sivas rutiner for å håndtere varsling er utarbeidet i henhold til Arbeidsmiljølovens § 2-4 Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Varslet blir sendt direkte til Sivas styreleder. Du bestemmer selv om du ønsker å være anonym eller stå fram med navn og kontaktinformasjon.

Skjema