Norwegian Innovation Clusters (NIC)

Klyngeprogrammet NIC tilbyr faglig og finansiell støtte til utvikling av næringsklynger som er nasjonalt eller internasjonalt konkurransedyktige innen sitt fagområde. NIC er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Programmet blir finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.