EIERSKAP

Vi er medeier i over 100 små og store innovasjonsselskap. Vi er en aktiv eier som legger til rette for at selskapene utnytter sitt potensial best mulig. Innovasjonsselskapene er viktige pådrivere for nyskaping i sine miljøer.

Startuplab 940x411 (1)

Sterke koblinger mellom gründere, kunnskapsmiljø og privat næringsliv har vist seg effektivt for å utvikle nytt og eksisterende næringsliv. Tilgang på mentorer, kompetanse, impulser og nettverk utenfor egen bedrift gjør det enklere å lykkes og bidrar til økt innovasjonskraft. En viktig oppgave for Siva er å identifisere og utvikle ideer til nye innovasjonsselskap i miljøer der vi ser et potensial for mer innovasjon.

Siva bidrar med rådgiving, samlokalisering og nettverksbygging. De fleste selskapene er i tillegg tatt opp i Sivas utviklingsprogram for inkubasjon og næringshager.