Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv

Vår virksomhet er tilstede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

– En drivkraft for bærekraftig industriell verdiskaping

Gjennom en rekke arrangement og temadialoger vil Siva – Selskapet for industrivekst også i år bidra med kunnskap, kompetanse, innsikt og engasjement under Arendalsuka.

Les mer
Bilde av bymiljø i Arendal
Bildet viser en mann som står på en scene og holder et foredrag

Et komplett testsystem for fremtidens energiløsninger

Testsenteret Energy House på Stord har tatt en lederposisjon på utvikling og testing av fullskala hybridmotorer og brenselcelleløsninger. Oppslutningen om arrangementet «Energy House Day» i begynnelsen av juni understreker den enorme interessen for senteret.

Les mer
Bilde av hvitt næringsbygg

Prestisjefylt prosjekteringssertifikat

Siva har mottatt prosjekteringssertifikatet BREEAM Outstanding fra Grønn byggalianse i forbindelse med byggingen av det fjerde og siste byggetrinnet av Forskningsparken i Tromsø.

Les mer
Bildet viser en mann og en dame som har på hjelm. De står inne i en lab.

Mange gode søkere til «Testfasiliteter i distriktene» 

Etter en utlysningsrunde har 23 godt kvalifiserte søkere meldt sin interesse for å etablere katapultnoder under ordningen Norsk Katapult.

Les mer

Årsrapport 2021

Tett på industri og næringsliv i hele landet

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv, og bidrar til å skape arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn.

Les Årsrapport 2021Les Siva i fylkene

Gjennom Siva-strukturen bidrar vi til store ringvirkninger for industri og næringsliv i hele Norge