Faktura

Informasjon til våre leverandører – Elektronisk fakturering

Siva vil fra 1. februar 2017 kreve at alle leverandører sender elektroniske fakturaer på standardformatet EHF (elektronisk handelsformat).

Faktura som er sendt som pdf eller papir vil rutinemessig bli returnert.

Fakturaene skal leveres via et godkjent aksesspunkt. Et aksesspunkt formidler elektroniske dokumenter, og kan sammenlignes med et elektronisk postkontor. Utstedere og mottakere av elektroniske fakturaer må selv inngå avtale med aksesspunktene. Tilgjengelige aksesspunkter finner du oversikt over her: http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/aksesspunkter

Små leverandører uten egen avtale med aksesspunkt kan benytte fakturaportaler som er knyttet til et aksesspunkt. Oversikt over fakturaportaler finner du her: http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/web-faktura-leverandorer

For mer informasjon om elektronisk faktura, filformat, teknisk informasjon med mer, se nettsiden til DIFI om temaet: http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura

Vår elektroniske adresse i ELMA er selskapenes organisasjonsnummer. Se Brønnøysundregistrene, https://www.brreg.no/, for korrekte organisasjonsnummer per selskap.

I tillegg til de obligatoriske kravene i EHF-formatet, skal følgende fremgå på faktura:

  • Fakturamottakers navn og organisasjonsnummer
  • Navn på kontaktperson/bestiller av varen eller tjenesten
  • Prosjektnummer som skal belastes
  • Klar beskrivelse av hva som er levert

For spørsmål, ta kontakt på okonomi@siva.no.

 

Fakturaadresse:
Selskapsnavn (Siva SF ev datterselskap)
c/o Azets Insight AS avd. Trondheim
Postboks 1560
7435 Trondheim