Faktura

Fakturainformasjon

Siva krever at alle leverandører sender elektroniske fakturaer på standardformatet EHF. For mer informasjon om elektronisk faktura, filformat, teknisk informasjon med mer, se nettsiden til DIFI om temaet: http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura

Vår elektroniske adresse i ELMA er selskapenes organisasjonsnummer. Se Brønnøysundregistrene, https://www.brreg.no/, for korrekte organisasjonsnummer per selskap.

For å sikre en rask og riktig behandling av fakturaer, benytter vi ansattnummer og prosjektnummer som referanse på fakturaen, og i EHF er dette følgende felter/dataelementer:

  • Navn på ansatt: Deres referanse ( AccountingCustomerParty/ Party/ Contact/ID)
  • Prosjektnummer: Ordrereferanse (OrderReference/ID) Numerisk, enten 4 eller 7 siffer.

Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav og betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

For spørsmål, ta kontakt på okonomi@siva.no

Fakturaadresse:

«Selskapsnavn»
Postboks 1253 Torgarden
7462 Trondheim