Erik_Haugane_februar_2011_-_10web

Trondheim 09.02.2011 : Kunst i Det norske oljeselskaps nye hovedkontoret på torvet. Torgeir Anda og Erik Haugane. Foto: Thor Nielsen

Flere artikler

  • Ni søkere videre til Norsk katapult

    38 næringsmiljø har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Ni godt kvalifiserte kandidater går nå videre til trinn II i søkeprosessen.

  • Signerte verdifull avtale med Siva

    Treforedlingsselskapet Splitkon AS og Siva signerte i dag en avtale som seksdobler kapasiteten for produksjon av massivtre på Åmot i Modum kommune.