Siva søker rådgiver/seniorrådgiver Innovasjonsprogram

Vi skal bidra til at Norge blir grønnere, smartere og mer nyskapende – derfor søker vi nå en ny kollega som kan være med på å utvikle og utfordre hvordan vi jobber og tenker. Hvis du trigges av dette – håper vi du leser videre! 

Siva søker rådgiver/seniorrådgiver Innovasjonsprogram

Siva har et viktig samfunnsoppdrag. Sammen er vi 57 kolleger, som bidrar til at Norge tar et solid, grønt industriløft. Vi skal bidra til at Norge blir grønnere, smartere og mer nyskapende – derfor søker vi nå en ny kollega som kan være med på å utvikle og utfordre hvordan vi jobber og tenker. Hvis du trigges av dette – håper vi du leser videre!

Du vil være en del av avdeling Innovasjonsprogram og industrielle testfasiliteter, som består av 16 mennesker som er opptatt av å lykkes sammen. Gjennom våre programmer og ordninger utvikler vi en sterk nasjonal infrastruktur for industri og innovasjon bestående av næringshager, inkubatorer og katapultsentre. Gjennom sivastrukturen får bedrifter over hele landet bistand til etablering, bærekraftig omstilling og vekst. På denne måten bidrar vi til å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø. Vi har et særlig ansvar for å fremme vekstkraft i distriktene.

Se fullstendig utlysning her 

Som rådgiver innovasjonsprogram vil du jobbe mest med å utvikle inkubasjonsprogrammet og den nasjonale sivastrukturen. Siva bidrar med finansiering til inkubatorene, i tillegg kobler vi aktørene opp i relevante nettverk og bidrar med kompetanse slik at de kan lykkes best mulig. Inkubasjonsprogrammet og inkubatorene skal bidra til etablering og utvikling av bærekraftige vekstbedrifter i Norge. Vi utvikler inkubatorene og virkemidlene våre i tett samarbeid med våre partnere. Alt vi gjør skal bidra til at vi går fra ide til industri, oftere og raskere.

Typiske arbeidsoppgaver for stillingen vil være:
• Gjennomføring av utviklingssamtaler med inkubatorene våre. Dette er årlige samtaler for å gjennomgå status i selskapene og hjelpe de med å bli bedre
• Analyser av hver enkelt inkubator i forhold til deres resultat er og potensial fremover. Dette benyttes til å utvikle den enkelte inkubator og til å angi hvilket tilskuddsnivå den enkelte får
• Analyse av data, med hensikt å utvikle programmet videre, samt identifisere beste praksis som struktureres og deles med andre
• Delta i prosjekter og være prosjektleder i ulike utviklingsprosjekter i Siva
• Delta i utvikling av relevante kompetanse- og nettverkstjenester til inkubatorene, næringshagene og katapultsentrene
• Være en proaktiv rådgiver gjennom året til inkubatorene og andre sivapartnere

Du har gode forutsetninger for å lykkes i stillingen hvis du brenner for industri- og næringsutvikling, er analytisk i din tilnærming og trives på arenaer hvor vi sammen skaper utvikling. Du har høyere utdanning, har erfaring fra utvikling av industri eller annet næringsliv og prosjektledelse. Riktig kandidat vil være et proaktivt tilskudd til teamet, som jobber strukturert, har gode kommunikasjonsegenskaper og samarbeider godt på tvers av avdelinger. Det er viktig for oss at du evner å se det store bildet, og gjennom data- og analysearbeid bidrar til videreutvikling av Siva. Du må regne med en del reiseaktivitet.

Hvis du er nysgjerrig på Siva eller stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i The Assessment Company, Kamilla Larsen, tlf. 45 22 57 30, e-post: kamilla.larsen@theac.no eller Martine Hagseth, tlf. 40 61 15 45, e-post: martine.hagseth@theac.no, så sender vi deg en kandidatbrief med mer utfyllende informasjon.

Søknadsfrist: tirsdag 5. mars 2024

Vi gleder oss til å høre fra deg!

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

Din henvendelse behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Siva frem til søknadsfristens utløp. Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det og begrunner hvorfor. Vær oppmerksom på at opplysninger om søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Fakta Siva

Siva – Selskapet for industrivekst bidrar til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge. Vårt bidrag er å løfte og akselerere de gode prosjektene fra de er på idé-stadiet og frem til industriproduksjon, oftere og raskere.

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi bidrar til å realisere regjeringens næringspolitikk på oppdrag fra departement og fylkeskommuner.