Vi søker administrerende direktør

Siva søker en relasjonssterk og strategisk administrerende direktør som vil ha overordnet ansvar for hele virksomheten. Administrerende direktør vil være en viktig pådriver for å sikre at organisasjonen også i fremtiden legger til rette for vekst i bærekraftig industri- og næringsliv, lokalt og nasjonalt.

Dette innebærer å lede en organisasjon som skal lykkes med å være synlig nasjonalt, i alle ledd av industrien og på tvers av verdikjeder, for ulike bedrifter, nærings- og kunnskapsmiljøer. Siva skal ta en sentral rolle i det grønne skiftet, og da særlig ved å legge til rette for grønn industri.

Foruten ansvar for selskapets drift i tett dialog med styret, vil viktige lederoppgaver være knyttet til Sivas posisjonering og rolle i samfunnet.  Dette innebærer å synliggjøre Siva sin virksomhet i riktige fora, og delta på de arenaer der næringsliv og samfunn møtes. Videre må den nye lederen ha særlig fokus på god dialog mot eier og virkemiddelapparatet for øvrig, og gjennom dette også være med å videreutvikle og tydeliggjøre Sivas rolle i virkemiddelapparatet.

Les utfyllende stillingsannnonse her

Søknadsfrist 10. oktober 2022

For nærmere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere hos Visindi, partner Jo Skjelstad på tlf., 414 31 954 eller partner Frode Hepsø Johansson på tlf., 992 21 300.

Din henvendelse behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfristens utløp. Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.