Vi søker rådgiver/seniorrådgiver eierskap

Har du lyst til å gjøre en forskjell? Siva søker en dyktig rådgiver/seniorrådgiver som gjennom sin rolle i vårt aktive eierskap ute i innovasjonsselskapene er med å bidrar til raskere vekst og utvikling i selskapene.

Eierskapsteamet i Siva har eierskap i 72 innovasjonsselskaper, fordelt over hele Norge. Innovasjonsselskapene består blant annet av næringshager, som skal skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene, samt av inkubatorer som skal skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter.

Målsettingen med eierskap i innovasjonsselskaper er å styrke og utvikle infrastrukturen for innovasjon og utvikling av næringslivet i Norge. Sivas eierskap i innovasjonsselskaper skal bidra til dette ved å binde selskapene sammen i en sterk nasjonal innovasjonsstruktur. Eierskapsteamet jobber derfor med denne porteføljen gjennom aktiv eierskapsforvaltning, blant annet ved sammenslåinger av selskap, tilføring av kapital og kompetanse, samt opprettelse av nye innovasjonsselskap. Siva bidrar til å følge opp hvert enkelt selskap gjennom styrerepresentasjon.

Som rådgiver blir du en viktig ressurs for våre innovasjonsselskaper i godt samspill med dine kolleger og Siva forøvrig.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

  • Styrerepresentasjon i innovasjonsselskaper hvor du tar en aktiv rolle for å bidra til selskapenes utvikling.
  • Godt analysearbeid som skal støtte videreutviklingen av en nasjonal struktur av innovasjonsselskaper.
  • Bistand inn mot forvaltning- og utvikling av Siva sitt totale eierskap og infrastruktur.

Vi søker deg som har høyere relevant utdanning. Bred relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Du har god økonomisk- og kommersiell forståelse og du har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det er en fordel om du har erfaring fra styrearbeid og kjennskap til næringsrettede virkemidler og næringsutvikling. Du kjennetegnes av et godt strategisk blikk og analytiske evner, og du er strukturert og tydelig. Du er initiativrik, selvstendig og har god gjennomføringsevne.

Hos Siva blir du en del av et godt og svært kompetent arbeidsmiljø.

For mer informasjon, kontakt gjerne vår rådgiver i Jefferson Wells, Anne Dordi Alseth, mobil 92 44 82 68. Alle henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Deretter vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om unntak fra offentliggjøring ikke blir tatt til følge. Vi gjør oppmerksom på at unntak fra offentliggjøring kan omgjøres i en eventuell klagesak. Søknadsfrist 12. desember 2021.

Om arbeidsgiveren
Siva – Selskapet for industrivekst, er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling – det har vi gjort i over 50 år! Vår virksomhet er til stede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn. Siva er eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Siva har 53 ansatte med kontor i Trondheim. Se siva.no for mer informasjon.