Ledige stillinger i Siva

Det skjer mye spennende i Siva og vi skal løfte oss ytterligere! Da trenger vi flere flinke folk.
Har du lyst til å bidra til at flere norske bedrifter lykkes?

Kommunikasjonsdirektør

Du vil bidra til strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid og får en sentral rolle i å fremme Sivas verdier og samfunnsoppdrag, både internt og eksternt.

Rådgiver/seniorrådgiver Investering Eiendom

Du vil få ansvar for å analysere, utvikle og gjennomføre eiendomsprosjekter, og i tillegg være prosjekteier og oppdragsgiver opp mot samarbeidspartnere.

Rådgiver/seniorrådgiver Forvaltning Eiendom

Du vil bidra til god og effektiv forvaltning av våre eiendommer, samt å holde godt kontakt med leietakere, medeiere og samarbeidspartnere.

Rådgiver/seniorrådgiver Klynger og industri (stilling 1 og stilling 2)

Du får være med å legge til rette for utvikling av norsk industri og Sivas arbeid med ordningen Norsk katapult, i tett samarbeid med sterke, norske industrielle miljø.

Rådgiver/seniorrådgiver Eierskap

Du får være med på å utvikle selskaper hvor Siva har eierinteresser gjennom styrerepresentasjon, analyse- og utredningsarbeid, samt videre utvikling av den nasjonale strukturen denne selskapsporteføljen representerer.

For ytterligere informasjon samt for å søke på stillingen, se headvisor.no.
Søknadsfrist: 31. januar 2019

Relaterte artikler

 • Siva løfter norske bedrifter

  Regjeringen og Siva bidrar til vekst og utvikling i bedrifter over hele landet gjennom en tildeling på totalt 14,5 millioner kroner. Totalt 43 søkere deltok i en nasjonal konkurranse om å forsterke landets næringshager og inkubatorer, og fem miljø får støtte. 

 • Vil løfte norsk helsenæring internasjonalt

  Regjeringen og Siva gir 6 millioner kroner til innovasjonsmiljøer som jobber med helseinnovasjon for at disse miljøene skal samarbeide tettere om en sterkere internasjonal satsing.

Flere artikler

 • Siva løfter norske bedrifter

  Regjeringen og Siva bidrar til vekst og utvikling i bedrifter over hele landet gjennom en tildeling på totalt 14,5 millioner kroner. Totalt 43 søkere deltok i en nasjonal konkurranse om å forsterke landets næringshager og inkubatorer, og fem miljø får støtte. 

 • Vil løfte norsk helsenæring internasjonalt

  Regjeringen og Siva gir 6 millioner kroner til innovasjonsmiljøer som jobber med helseinnovasjon for at disse miljøene skal samarbeide tettere om en sterkere internasjonal satsing.