Ledige stillinger i Siva

Vi søker engasjerte medarbeidere som vil være med å rigge Siva for fremtiden. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Kommunikasjonsrådgiver

Du vil bidra til strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid som støtter opp om Sivas strategi, mål og verdier.

Rådgiver HR og administrasjon 

Du vil inngå i kontraktarbeid, finne nye løsninger og være en pådriver for utviklingsarbeidet i Siva og sikre at vi har riktig kompetanse for fremtiden.

Rådgiver Eiendom

Du vil bidra til god og effektiv forvaltning av våre eiendommer og eierskap i eiendomsselskaper.

Rådgiver Forretningsutvikling/IT 

Du vil være med å rigge Siva for fremtiden gjennom å digitalisere våre tjenester. Slik skal ansatte, samarbeidspartnere og kunder få enklere, bedre og raskere behandling.

For ytterligere informasjon, samt å søke stillingene, se www.searchhouse.no

Søknadsfrist: 13. august 2017

Relaterte artikler

 • Ni søkere videre til Norsk katapult

  38 næringsmiljø har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Ni godt kvalifiserte kandidater går nå videre til trinn II i søkeprosessen.

 • Utbygging av Astafjord Industrier er ferdigstilt

  Kassefabrikken skal betjene leveranser til Astafjord Slakteri, men har mulighet for utvidet kundekrets på sikt. Olje- og melfabrikken er i utgangspunktet basert på råstoff fra Astafjord Slakteri.

Flere artikler

 • Ni søkere videre til Norsk katapult

  38 næringsmiljø har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Ni godt kvalifiserte kandidater går nå videre til trinn II i søkeprosessen.

 • Signerte verdifull avtale med Siva

  Treforedlingsselskapet Splitkon AS og Siva signerte i dag en avtale som seksdobler kapasiteten for produksjon av massivtre på Åmot i Modum kommune.