CZ7A1380

CZ7A1380

Flere artikler

  • En industrimelding for nyskaping

    Industrimeldingen regjeringen la frem i dag legger godt til rette for et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er klare til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.

  • Siva lanserer Norsk katapult

    Den nye støtteordningen Norsk katapult skal gi raskere industriell vekst og være en brobygger mellom forskning og marked.

  • Utlysning av nye klyngeprosjekter 2017

    Årets klyngeutlysning speiler et Norge i omstilling. Norwegian Innovation Clusters inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter