Siva søker fagansvarlig klynger og industri

Vil du være med på å legge til rette for fremtidsrettet industri i Norge?

Siva søker ny fagansvarlig for klynger og industri. Kandidater til denne stillingen har erfaring fra norsk industri/næringsliv samt erfaring fra å jobbe opp mot det offentlige virkemiddelapparatet. Du får ansvar for å videreutvikle Sivas arbeid overfor norsk industri, Sivas arbeid inn mot det nasjonale klyngeprogrammet, etablering, drift og videreutvikling av ny ordning for etablering av test- og demonstrasjonssentre for næringslivet (Norsk katapult). Du vil her jobbe i tett samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Stillingen rapporterer til direktør innovasjon.

Hos oss vil du møte et engasjert og tverrfaglig miljø, i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvarlig for å videreutvikle Sivas arbeid overfor norsk industri, herunder styrke selskapets nettverk og industrielle kunnskap og kompetanse
 • Faglig ansvarlig for Sivas arbeid inn mot det nasjonale klyngeprogrammet, etablering, drift og videreutvikling av ny ordning for etablering av test- og demonstrasjonssentre for næringslivet. Dette i tett samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge
 • Utvikle og vedlikeholde kontakt med interesseorganisasjoner, samarbeidspartnere og viktige industrielle miljøer og klynger
 • Inneha styreverv i industrirettede innovasjonsselskaper

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, på masternivå, gjerne innen økonomiske og/eller teknologiske fag
 • Ledererfaring fra privat næringsliv/industri, samt god forståelse for behovet for omstilling og fornyelse i industrien
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring fra FoUoI-samarbeid og -prosjekter i privat næringsliv/industri
 • God kjennskap til det norske virkemiddelapparatet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til prinsipiell tenking og til å arbeide selvstendig
 • Utviklingsorientert og strategisk anlagt
 • Evne til å arbeide målrettet over tid med god gjennomføringsevne
 • Relasjonsbygger, tillitsskapende, engasjerende og tydelig
 • Evne til å løse komplekse oppgaver

For ytterligere informasjon samt for å søke på stillingen, se www.headvisor.no. Du kan også kontakte Siva SF ved direktør innovasjon Kjerstin Spjøtvoll, tlf. 922 13 106, våre rådgivere i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Kirsti K. Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Søknadsfrist: 31.03.2017

 

Flere artikler

 • En industrimelding for nyskaping

  Industrimeldingen regjeringen la frem i dag legger godt til rette for et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er klare til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.

 • Siva lanserer Norsk katapult

  Den nye støtteordningen Norsk katapult skal gi raskere industriell vekst og være en brobygger mellom forskning og marked.

 • Utlysning av nye klyngeprosjekter 2017

  Årets klyngeutlysning speiler et Norge i omstilling. Norwegian Innovation Clusters inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter