Siva søker fagansvarlig klynger og industri

Vil du være med på å legge til rette for fremtidsrettet industri i Norge?

Siva søker ny fagansvarlig for klynger og industri. Kandidater til denne stillingen har erfaring fra norsk industri/næringsliv samt erfaring fra å jobbe opp mot det offentlige virkemiddelapparatet. Du får ansvar for å videreutvikle Sivas arbeid overfor norsk industri, Sivas arbeid inn mot det nasjonale klyngeprogrammet, etablering, drift og videreutvikling av ny ordning for etablering av test- og demonstrasjonssentre for næringslivet (Norsk katapult). Du vil her jobbe i tett samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Stillingen rapporterer til direktør innovasjon.

Hos oss vil du møte et engasjert og tverrfaglig miljø, i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvarlig for å videreutvikle Sivas arbeid overfor norsk industri, herunder styrke selskapets nettverk og industrielle kunnskap og kompetanse
 • Faglig ansvarlig for Sivas arbeid inn mot det nasjonale klyngeprogrammet, etablering, drift og videreutvikling av ny ordning for etablering av test- og demonstrasjonssentre for næringslivet. Dette i tett samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge
 • Utvikle og vedlikeholde kontakt med interesseorganisasjoner, samarbeidspartnere og viktige industrielle miljøer og klynger
 • Inneha styreverv i industrirettede innovasjonsselskaper

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, på masternivå, gjerne innen økonomiske og/eller teknologiske fag
 • Ledererfaring fra privat næringsliv/industri, samt god forståelse for behovet for omstilling og fornyelse i industrien
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring fra FoUoI-samarbeid og -prosjekter i privat næringsliv/industri
 • God kjennskap til det norske virkemiddelapparatet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til prinsipiell tenking og til å arbeide selvstendig
 • Utviklingsorientert og strategisk anlagt
 • Evne til å arbeide målrettet over tid med god gjennomføringsevne
 • Relasjonsbygger, tillitsskapende, engasjerende og tydelig
 • Evne til å løse komplekse oppgaver

For ytterligere informasjon samt for å søke på stillingen, se www.headvisor.no. Du kan også kontakte Siva SF ved direktør innovasjon Kjerstin Spjøtvoll, tlf. 922 13 106, våre rådgivere i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Kirsti K. Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Søknadsfrist: 31.03.2017

 

Flere artikler

 • Signerte verdifull avtale med Siva

  Treforedlingsselskapet Splitkon AS og Siva signerte i dag en avtale som seksdobler kapasiteten for produksjon av massivtre på Åmot i Modum kommune.

 • Sivas industribygg blir grønnere

  Siva innfører avtale om miljøtiltak i leiekontraktene til byggene sine. Målet er å bidra til grønnere næringsliv og økt miljøbevissthet hos leietakerne.

 • Ledige stillinger i Siva

  Vi søker engasjerte medarbeidere som vil være med å rigge Siva for fremtiden. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.