Siva synliggjør effekt og resultater i ny database

Siva lanserer et offentlig oppslagsverk med oversikt over selskapets investeringer, tilskudd og engasjement. Databasen har som mål å vise sammenhengen i det nasjonale økosystemet for innovasjon og synliggjøre Sivas rolle i virkemiddelapparatet.

I den nye databasen kan man med noen enkle tastetrykk skaffe seg oversikt over hvordan arbeidet for næringsutvikling foregår i ulike regioner. Tjenesten er et godt verktøy for næringsliv, media, offentlig forvaltning og andre interessenter som ønsker informasjon om Siva og selskapets tilknyttede nettverk.

Prøv databasen her: Effekten av Siva

I Sivas nye database kan du finne detaljert informasjon om selskapets engasjement nasjonalt, fylkesvis og på selskapsnivå. Tjenesten er nettbasert og tilpasset alle skjermstørrelser.
I Sivas nye database kan du finne detaljert informasjon om selskapets engasjement nasjonalt, fylkesvis og på selskapsnivå. Tjenesten er nettbasert og tilpasset alle skjermstørrelser.

effekten

— ­­ Gjennom å samle alle data på ett sted gir vi en enkel oversikt over hvilke prosjekter vi er involvert i

— ­­ Siva er et «indirekte virkemiddel» i den forstand at vi arbeider gjennom andre. Derfor har det tradisjonelt sett vært utfordrende for oss å synliggjøre effekten av arbeidet vårt. Digitalisering og tilgjengeliggjøring av data er en flott måte å gjøre det på. Gjennom å samle alle data på ett sted gir vi en enkel oversikt over hvilke prosjekter vi er involvert i, hvordan vi forvalter offentlige tilskuddsmidler og hvilke selskaper vi investerer i. Målet vårt er å gi interessenter et bedre bilde av hvordan det hele henger sammen, forteller Sivas kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes.

effekten-2

Søk på hele landet eller velg fylker

Tjenesten lar brukerne søke opp informasjon på nasjonalt nivå, fylkesvis og helt ned på selskapsnivå. Følgende data er tilgjengelig:

 • Oversikt over investeringer
 • Fordeling av tilskudd
 • Eierfordeling i selskaper
 • Bransjesammensetning
 • Oversikt over innovasjonsselskaper
 • Oversikt over eiendomsselskaper
 • Bygg tilhørende eiendomsselskaper
 • Historisk utvikling

Prøv databasen her: Effekten av Siva

effekten-3

Flere artikler

 • En industrimelding for nyskaping

  Industrimeldingen regjeringen la frem i dag legger godt til rette for et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er klare til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.

 • Siva lanserer Norsk katapult

  Den nye støtteordningen Norsk katapult skal gi raskere industriell vekst og være en brobygger mellom forskning og marked.

 • Utlysning av nye klyngeprosjekter 2017

  Årets klyngeutlysning speiler et Norge i omstilling. Norwegian Innovation Clusters inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter