Siva synliggjør effekt og resultater i ny database

Siva lanserer et offentlig oppslagsverk med oversikt over selskapets investeringer, tilskudd og engasjement. Databasen har som mål å vise sammenhengen i det nasjonale økosystemet for innovasjon og synliggjøre Sivas rolle i virkemiddelapparatet.

I den nye databasen kan man med noen enkle tastetrykk skaffe seg oversikt over hvordan arbeidet for næringsutvikling foregår i ulike regioner. Tjenesten er et godt verktøy for næringsliv, media, offentlig forvaltning og andre interessenter som ønsker informasjon om Siva og selskapets tilknyttede nettverk.

Prøv databasen her: Effekten av Siva

I Sivas nye database kan du finne detaljert informasjon om selskapets engasjement nasjonalt, fylkesvis og på selskapsnivå. Tjenesten er nettbasert og tilpasset alle skjermstørrelser.
I Sivas nye database kan du finne detaljert informasjon om selskapets engasjement nasjonalt, fylkesvis og på selskapsnivå. Tjenesten er nettbasert og tilpasset alle skjermstørrelser.

effekten

— ­­ Gjennom å samle alle data på ett sted gir vi en enkel oversikt over hvilke prosjekter vi er involvert i

— ­­ Siva er et «indirekte virkemiddel» i den forstand at vi arbeider gjennom andre. Derfor har det tradisjonelt sett vært utfordrende for oss å synliggjøre effekten av arbeidet vårt. Digitalisering og tilgjengeliggjøring av data er en flott måte å gjøre det på. Gjennom å samle alle data på ett sted gir vi en enkel oversikt over hvilke prosjekter vi er involvert i, hvordan vi forvalter offentlige tilskuddsmidler og hvilke selskaper vi investerer i. Målet vårt er å gi interessenter et bedre bilde av hvordan det hele henger sammen, forteller Sivas kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes.

effekten-2

Søk på hele landet eller velg fylker

Tjenesten lar brukerne søke opp informasjon på nasjonalt nivå, fylkesvis og helt ned på selskapsnivå. Følgende data er tilgjengelig:

 • Oversikt over investeringer
 • Fordeling av tilskudd
 • Eierfordeling i selskaper
 • Bransjesammensetning
 • Oversikt over innovasjonsselskaper
 • Oversikt over eiendomsselskaper
 • Bygg tilhørende eiendomsselskaper
 • Historisk utvikling

Prøv databasen her: Effekten av Siva

effekten-3

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]