web_69.e4da503e64f4428562897f1f9b3ff49a95

Pan Innovasjon har fått nye nettsiden. Formålet med dem er å skape begeistring og engasjement rundt framtidens skognæring.

Flere artikler

  • Ni søkere videre til Norsk katapult

    38 næringsmiljø har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Ni godt kvalifiserte kandidater går nå videre til trinn II i søkeprosessen.

  • Signerte verdifull avtale med Siva

    Treforedlingsselskapet Splitkon AS og Siva signerte i dag en avtale som seksdobler kapasiteten for produksjon av massivtre på Åmot i Modum kommune.