Nyheter

Flere artikler

  • To nye ledere i Siva

    Siva har i dag ansatt Kjerstin Spjøtvoll som direktør for innovasjon og Randi Glørstad som direktør for virksomhetsstyring.

  • Open Health Innovation Arena

    Siva inviterer til seminaret Open Health Innovation Arena mandag 12. oktober. Arrangementet inngår i Os!o Innovation Week 2015 (OIW), som foregår i dagene 12.-16. oktober.

  • Innovasjonsselskapene i Bergen samles

    Høgskolen i Bergen og Siva går inn på eiersiden i Bergen Teknologioverføring AS (BTO). Det betyr en sterkere forankring og større ambisjoner for innovasjonsprosjekter i Bergensregionen.